בית

עובד יקר !.

עבוד באופן בטוח, וודא שברשותך כל ההסמכות הנדרשות לביצוע העבודה.

וודה שהנך עובד עם כלי עבודה תקינים ובטוחים,אל תעבוד בפזיזות ובמהירות, חשוב בטוח על עצמך ועל הסובבים אותך.

חזור הביתה בשלום, אל תוותר על חייך.

בברכה

שלומי לוי,

מנהל מחלקת הבטיחות

וממונה בטיחות בעבודה

בטיחות היא דרך חיים, אל תוותר על חייך

בטיחות בעבודה

המטרה העיקרית של מחלקת הבטיחות היא להדריך לעבודה בטוחה ככל הניתן, שלא תגרום נזק לבריאות הפיזית או הנפשית של העובדים.
זהו עיסוק חשוב בעיקר משום שהוא עוסק בהגנה על חיי אדם, בשמירה על  בריאותם, ובשיפור איכות חיי העבודה שלהם. העיסוק הוא מורכב, כיוון שהוא דורש ידע והבנה במספר רב של  תחומים: החל בהנדסה, ארגונומיה, כימיה וביולוגיה, וכלה בניהול.
בטיחות בעבודה

בטיחות מוסדות חינוך

במוסדות החינוך מתקיימים פעילויות רבות ומגוונות במסגרת העשייה החינוכית. בפעילויות אלה, עשויים להיפגע תלמידים, כתוצאה מתאונות.
 הגורמים להתרחשות תאונות הינם גורמים -"אנושיים" (שובבות ואלימות בין תלמידים) וגורמים -סביבתיים.
הטיפול במניעת תאונות צריך להתמקד בשני תחומים עיקריים :
  1. התחום החינוכי – חינוך לבטיחות. 
  2.  טיפול בליקויים בטיחותיים והסרת מפגעים בטיחותיים .
בטיחות מוסדות חינוך

בטיחות אש

נושא חשוב מאוד אשר באירוע חירום יציל חיים.
עיקר הפעילות של המחלקה להתקין, לבקר ולאשר את מערכות הגילוי והכיבוי בכל מוסדות החינוך והעירייה, ולעמוד בכל הסטנדרטים של רשות הכיבוי.
 
בטיחות אש
גלילה למעלה דילוג לתוכן