פסק דין בנושא בטיחות בעבודה

שלום רב,

מצורך במייל פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה

בנושא אחריות המעסיק לתאונות עבודה.

ממליץ לקרוא את כל פסק הדין,

לקיים ישיבה עם מנהלי המחלקות שלכם,

ולהוריד לשטח את המשמעויות של פסק הדין.

אף אחד מאתנו לא רוצה להיות מואשם בבית המשפט.

אם צריך לבצע הדרכות מקומיות/שבועיות/חודשיות לעובדים נא בצעו זאת ואפילו תחתימו אותם.

האחריות היא שלכם ורק שלכם , שמרו על העובדים.

סעיף 27 :

אשר לנקיטת אמצעים סבירים למניעת העבירה – המערער סבור כי די בכך

שמינה ממונה בטיחות על מנת להסיר מעליו אחריות, אך טענה זו נדחית על

ידינו מכול וכול. לא די בעצם מינויו של ממונה בטיחות, כ"שגר ושכח", בלא

לוודא בפועל באופן סביר כי נשמרים כללי הבטיחות ומתקיימות הוראותיה של

בית המשפט קובע כי מינוי ממונה בטיחות, אינה גורעת

מאחריותו של תופס המפעל לבטיחות.

מינוי ממונה בטיחות אינו : "שגר ושכח"

פקודת הבטיחות בעבודה. האחריות החוקית מוטלת בין היתר ולענייננו על

"תופש המפעל" ומנהלו.

"המנהל, הוא ולא אחר, הינו האחראי

הראשון והאחרון על הבטיחות במפעל שלו ואין הוא יכול להתנער מאחריות רק

משום שהוא התייעץ עם אחרים שלא האירו את עיניו"

www.betichut.com

בברכה

שלומי לוי

מנהל מחלקת בטיחות

וממונה בטיחות בעבודה

גלילה למעלה דילוג לתוכן