בטיחות מוסדות חינוך

משרד החינוך קובע את  מדיניות הבטיחות במוסדות החינוך ומנחה את  הרשויות המקומיות והבעלויות בכל הקשור לבטיחות הסביבתית במוסדות אלו. ההנחיות של המשרד מופצות באמצעות חוזרי מנכ"ל ומתייחסות לבעלי תפקידים כגון יועצי בטיחות, מנהלי בטיחות במוסדות החינוך וקב"טים העוסקים בתחום זה ברשויות ובבעלויות.

בטיחות מוסדות חינוך

הבסיס המקצועי ליישום תוכנית לניהול הבטיחות במוסדות החינוך והגדרת בעלי התפקידים הרלוונטיים מפורטים בחוזר מנכ"ל – ניהול שגרת הבטיחות בבית הספר.
 • רכז הביטחון, הבטיחות ושעת החירום – תפקיד רכז הביטחון, הבטיחות ושעת החירום הבית ספרי הוא אחד התפקידים המרכזיים בניהול שגרת הבטיחות במוסד החינוכי. לקריאה נוספת על תפקידיו ותחומי אחריותו ראו תפקידי רכז הביטחון, הבטיחות ושעת החירום ואוגדן מקצועי לרכז ביטחון, בטיחות ושעת חירום בבית הספר.
 • רכז הטיולים – מרכז את תוכנית הטיולים הבית ספרית ואחראי על ארגון, תכנון וביצוע בפועל של הטיולים. לקריאה נוספת ראו חוזר מנכ"ל טיולים. קיימת חשיבות רבה לשיתוף פעולה בין רכז הטיולים הבית ספרי לרכז הביטחון, הבטיחות ושעת החירום הבית ספרי. רכז הביטחון יסייע לרכז הטיולים בתכנון ההיבטים הבטיחותיים של הטיול ושל שאר הפעילויות החוץ בית-ספריות כגון סיורים לימודיים, פעילויות חוויה ואתגר, תדרוך תלמידים ומורים וכדומה. 
 • רכז פעילויות – אחראי על כל הפעילויות והפרויקטים המיוחדים (יום גיבוש, יום ספורט, מסיבות, טקסים וכדומה). באחריותו לבנות תיק פעילות מסודר לכל פעילות, להעבירו לאישור מנהל המוס"ח ולהתייעץ עם קב"ט מוסדות חינוך בהתאם לפעילות. רכז הפעילויות ממונה לתפקיד על ידי מנהל המוסד החינוכי.
בנייה ושיפוצים במוסדות חינוך – נוהל המסביר את אופן ביצוע עבודות השיפוצים והבנייה במהלך הלימודים במוסד החינוכי ובסביבתו.
 1. מתקני משחק – מסמך המסביר את כל הקשור למתקני משחק, לתחזוקה, לאחזקה, לבדיקה ולאישור שלהם במהלך השנה.
 2. קירות טיפוס – מסמך הנחיות לבניית קירות טיפוס בבית הספר.
 3. החצר הטבעית – חצר המחזירה את הטבע לחיים היומיומיים של בית הספר. לקריאה נוספת:
 4. מתקני ספורט וכדורסל – מתקני ספורט, מעצם ייעודם, נדרשים לעמוד בכוחות חזקים הפועלים עליהם ולשמור על יציבות. כדי למנוע תאונות בעת שימוש במתקני ספורט, יש להקפיד על תחזוקה טובה, סדירה ומקצועית של מתקני הספורט.
 5. ארונות ומדפים – חובה לקבע ארונות, מדפים ואביזרים נוספים לקיר ולבצע ביקורות פיזיות ליציבותם.
 6. מערכות סולאריות – משרד החינוך קבע מדיניות להליך תכנון, התקנה ואחזקה של לוחות סולאריים לייצור חשמל על גגות בתי ספר.
במהלך חופשת הקיץ, לקראת פתיחת שנת הלימודים, יש לבצע בבית הספר פעולות רבות כדי להיערך בדרך נכונה ומקצועית לשמירה על ביטחונם ושלומם של התלמידים. טבלת העזר למנהלים נועדה לסייע למנהלים, לרשויות ולבעלויות לעקוב אחר הפעולות החשובות שיש לבצע לקראת פתיחת שנת הלימודים בתחומי הביטחון, הבטיחות, היערכות לחירום, טיולים, בריאות ובטיחות בדרכים .הטבלה מציעה סדר פעולות וריכוז של נושאים המפורטים בחוזרי מנכ"ל. בהמשך לטבלה מצויה רשימת עזר המיועדת לרכז הביטחון והבטיחות הבית-ספרי, לבדיקת בטיחות מבנה בית הספר והחצר. הטבלה אינה באה להחליף את חוזרי המנכ"ל בתחום הביטחון, ניהול שיגרת הבטיחות, הטיולים, הבריאות והזהירות בדרכים. יש לוודא כי חוזרים אלה נמצאים בבית הספר במקום נגיש וידוע.
במסגרת ההיערכות לשנת הלימודים יש לרענן את נוהלי השגרה, הביטחון, הבטיחות ושעת החירום בקרב צוותי החינוך ולוודא שהמידע הרלוונטי לכלל אנשי הצוות במוסד החינוכי. בכל שאלה או בקשת סיוע בנושאים אלה יש לפנות לקב"ט. למידע נוסף ראו דף היערכות לפתיחת שנת הלימודים.
יותר מ-60% מהתאונות בבית הספר מתרחשות בשעת ההפסקה. בטיחות התלמידים בעת ההפסקה נשמרת באמצעות בקרה של צוות בית הספר ובעזרת תלמידים תורנים. לקריאה נוספת ראו מידע בנושא בטיחות בהפסקה. במקרה של פגיעה או פציעת תלמיד, יש לפנות למוקד שירותי עזרה ראשונה לתלמידים בטלפון 1700-550-096. בכל מקרה של פינוי תלמיד, בשגרה או בחירום, יש ליידע את הורי התלמיד על הפינוי, ולהסדיר ליווי לתלמיד על ידי מבוגר, אלא אם כן אחד מהורי התלמיד הגיע ללוות אותו.
מבדקי בטיחות במוסדות חינוך מהווים כלי ניהולי מקיף לשמירה על רמת בטיחות נאותה וצמצום סיכוני בטיחות במוסדות החינוך. לצורך פעילות מקצועית, רחבת היקף, סטנדרטית ובעלת השפעה הוכנו רשימות בקרה מקצועיות ומפורטות. תהליך בדיקה מובנה ושיטתי בודק את מצב הבטיחות הפיזית של המוסד (בית ספר, גן ילדים, פנימייה, כפר נוער). הליך המבדק מתבצע לפי רשימת מבדק מובנית וקבועה. בתום המבדק מוציא עורך המבדק דוח בטיחות מסכם לגורמים האחראיים והמפקחים על הבטיחות במוסד ומגדיר את קדימות הטיפול במפגעים שאותרו. רשימה מנחה לעריכת מבדקי בטיחות במוסדות חינוך

בטיחות בגני הילדים

הבטיחות בגן הילדים חשובה מאין כמותה כדי שהילדים יוכלו לשחק בחופשיות, ללמוד ולהשתתף בפעילויות שונות בבטחה. יצירת סביבה בטוחה דורשת שיתוף פעולה של כלל הגורמים המנחים והמעורבים בנושא הבטיחות. בדף זה תוכלו לקרוא על הניהול השוטף של הבטיחות בגני הילדים, על סיכונים אפשריים בגן ועל הנדרש להיערכות גני הילדים לפתיחת שנת הלימודים.
על גן הילדים לשמש מקום שיתאפשרו בו משחק חופשי, תנועה מגוונת, לימוד ופעילויות שונות, תוך שמירה על בטיחותם של הילדים השוהים בגן.
 • ניהול הבטיחות בגן הילדים הוא תהליך מובנה של ניהול סיכונים, המוביל למניעת היפגעות בפועל. ניהול הסיכונים כולל ארגון סביבה פיזית בטוחה והקניית מיומנויות וידע בנושאי בטיחות לצוות המקצועי ולילדים. על מנהלת הגן לפעול לאיתור גורמי הסיכון הנראים לעין בגן הילדים ולתיקון הליקויים על בעזרת הגורמים המוסמכים לכך – גורמי הרשות או הבעלות.
  באחריות מנהלת הגן לוודא כי הגן נבדק אחת לשנה לקראת פתיחת שנת הלימודים על ידי איש בטיחות מוסדות חינוך מקצועי. לאחר שתוקנו הליקויים על ידי הרשות או הבעלות, יש לקבל אישור על מוכנות הגן לקראת פתיחת שנת הלימודים. חוזר מנכ"ל בנושא בטיחות בגני ילדים מרכז את כל ההוראות וההנחיות המחייבות המתייחסות לתכנון, לארגון ולניהול של הבטיחות בגן הילדים במערכת החינוך. על מנהלת הגן לפעול בהתאם להוראות חוזר זה ועל פי ההוראות שיועברו ממטה המחוז באמצעות קב"ט מוסדות החינוך הרשותי או מנהל בטיחות מוסדות החינוך ברשות.
 • מתקני משחקים מסוכנים שאינם מטופלים ויש בהם חלקים שבורים (צעצועים הכוללים כלים בעלי קצוות חדים העלולים לפצוע).
 • דלתות שאינן מוגנות ועלולות לפגוע באצבעות הילדים.
 • רהיטים שאינם מתאימים או אינם מחוזקים ועלולים לפגוע בילדים, כגון כיסא שבו הרווח בין המשענת למושב אינו לפי התקן וראש של ילד עלול להילכד בו או ארונית שאינה מחוזקת לקיר ונופלת ופוגעת בילד.
 • עריכת בדיקות מקדימות של הציוד והמתקנים בגן.
 • קיום תדריך היערכות לגננות, סייעות ומחליפות לקראת פתיחת השנה.
 • הימצאות אישור מוכנות לגן.
 • הימצאות חוזר מנכ"ל ביטחון ובטיחות.
 • תרגול התלמידים בנוגע לתרחישי החירום מיד בתחילת השנה.
 • תרגול לחצן מצוקה.
 • הימצאות רשימות עדכניות של תלמידים, הורים והצהרות בריאות, מחלות ורגישויות.
 • עריכת בדיקה תקופתית של הציוד והמתקנים בגן.
 • ריענון נוהלי אבטחה וכניסה לגן.

בטיחות במעבדות

ניסויים ושימוש בחומרים מסוכנים הוא חלק בלתי נפרד משיעורי מעבדה. על כן, רכז המדעים, המורים למדעים והלבורנטית צריכים להכיר את נוהלי הבטיחות במעבדות ולוודא שהמעבדה עומדת בדרישות משרד החינוך. בדף זה תמצאו מידע על חומרים מותרים ואסורים לשימוש במעבדה, על אירועי בטיחות במעבדות ועוד.
 בבית ספר שמתקיימים בו לימודי כימיה וביולוגיה במעבדה יש סיכונים רבים. רכז המדעים, המורים למדעים והלבורנטית צריכים להכיר את הנחיות משרד החינוך בחוזר מנכ"ל הבטחת הבטיחות במעבדות ואת טופס מבדק ניהול בטיחות במעבדה. עליהם לדעת מהי אחריותם לבטיחות במעבדה ולדאוג שהתנאים בה יעמדו בדרישות המשרד. מכיוון שמדובר בחומרים מסוכנים ובניסויים שיש בהם לעיתים סיכון רב, יש להקפיד על ניהול ניסויים ואחסון חומרים בהתאם לדרישות, קיום אמצעי בטיחות למקרי חירום, פינוי חומרים מסוכנים שאינם בשימוש וקיום הדרכות בטיחות כנדרש.
גלילה למעלה דילוג לתוכן