עדכון חומרים תקופתי מחוזי בתחום בטיחות, חירום וביטחון

שלום רב,

כחלק מתהליך הפצה תקופתית של עדכון חומרים בתחומי הבטיחות והחירום עבורכם/ן, להלן מייל מרכז של חומרים נוסף לחודש נובמבר 2020 (לאור ריבוי חומרים חשובים שנשלחו בשבועיים
האחרונים, כולל חומרי קורונה,   לא רציתי להמתין עד להפצת הריכוז החודשי של דצמבר)
:

בטיחות

1. חג חנוכה –   קבצים מצורפים בנושא:

    א. מסמך הנחיות חוזר מנכ"ל הכולל בתוכו תחקיר אירוע כוויה בעת הדלקת חנוכיה.

 
    ב. שתי גלויות בטיחות מטעם רשות כבאות והצלה – טיגון בטוח + הדלקת חנוכייה.

 
    ג. להלן שני לינקים לסרטוני בטיחות לחג חנוכה:

       1) בטיחות אש בחג חנוכה –  https://www.youtube.com/watch?v=SP9Lfrf-7VM

       2) טיגון בטוח  –  https://www.youtube.com/watch?v=ToolaBHf1o0

2. דף מידע תחקיר אירוע בטיחות מלמד – חנק בגן ילדים בעת אכילת תפוח –   מצ"ב קובץ אירוע שנגמר בנס בהצלת הילד ע"י הגננת.

    *** תובנה חשובה מאוד מהתחקיר – מעלה את המשמעות הקריטית לכך שצוותי הוראה בדגש לגני ילדים יעברו את ההכשרות ורענוני עזרה ראשונה!

3. "מנחה לבחירת מתקני משחק לחצרות גני ילדים" –  מצ"ב מסמך משותף של מינהל הפיתוח, אגף קדם יסודי ואגף הבטיחות מאפריל 2018,   לידיעתכם ושימושכם (עיקרו היבטים תשתיתיים).

     ***  דגש חשוב בנושא נדנדות עלה ורד!!  –  רשום במסמך (עמוד 9) "נדנדת עלה ורד לא בחצר הגן.  אין להתקין בחצרות גני ילדים נדנדת עלה ורד!"

            כלומר, הלכה למעשה חל איסור להתקין יותר נדנדות עלה ורד בגני ילדים.   

            עם זאת, מאחר וישנם גני ילדים רבים כיום שבהם עדיין מותקנות נדנדות אלו בחצרות,  קיימתי בדיקה של סוגיה זו מול מר רותם זהבי, מנהל אגף בטיחות ארצי,  והבאתי לתשומת ליבו את המורכבות בעניין,

            לטובת קבלת החלטה כיצד לפעול (והאם נדרש להסיר).      התייחסותו בשלב זה הינה –  שנושא זה ייבחן שוב מול מכון התקנים ומהנדסים מומחים,  לגבי מתן אפשרות להתקנת ושימוש בנדנדות מסוג זה.

            ובכל זאת עד להנחיה אחרת/מעודכנת יותר,  יש לפעול על פי הרשום במסמך המנחה,    ובכל גני הילדים בהם קיימות נדנדות עלה ורד יש לפעול על פי הנחיות חוזר מנכ"ל גני ילדים:

ביטחון

1. הנחיות אבטחה וביטחון לחופשת חנוכה – מצ"ב מסמך מטעם מדור מוס"ח משטרת ישראל.

קורונה

מס' מסמכים עדכניים, הבהרות והנחיות עדכניות (מהימים האחרונים, כולל מהיום):

1. מתווה חזרה ללמידה בכיתות ה'-ו' – מצ"ב מסמך מה- 24.11.20  (לטובת החזרה היום של כיתות אלו לפעילות במוסדות החינוך).

2. הנחיות לקיום מפגשים קבוצתיים בשטח הפתוח  בדגש להיבטים חברתיים רגשיים – מצ"ב מסמך מעודכן מה- 23.11.20
    (דגשים:  * איש צוות חינוך יוכל לפגוש עד 3 קבוצות קבועות של תלמידים.     ** תלמידים יכולים לפגוש עד 4 אנשי צוות חינוך שונים סה״כ.     *** כל קבוצה עד 19 תלמידים ללא תחלופה בין הקבוצות).

3. נוהל פעולה בעת היוודע/גילוי חולה מאומת במוסד חינוך – מצ"ב מסמך מעודכן מה- 19.11.20.
    במסגרת נוהל זה מצורפים 4 מסמכים נוספים הקשורים אליו:
    א. פורמט WORD – טופס דיווח ראשוני של אירוע תחלואה חריג/מורכב במוסד חינוך (15.11.20).

    ב. פורמט WORD – טופס סיכום בדיקה (תחקור/בירור משלים) של אירוע תחלואה חריג/מורכב במוסד חינוך (15.11.20).

    ג. נוהל פינוי תלמידים מהמוסד החינוכי בעת גילוי חולה מאומת (26.10.20).

    ד. נוהל דיגום וביצוע בדיקות לגילוי נגיף קורונה במוסד חינוך,   בעת קיום חשש לחשיפה לנגיף ו/או כשהתגלה חולה מאומת במוס"ח (18.11.20).

4. אורחות חיים מוסדות חינוך מיוחד – מצ"ב מסמך מעודכן מה- 11.11.20.

5. אורחות חיים בי"ס בתקופת הקורונה במסגרת החזרת כיתות א'-ד' – מצ"ב מסמך מעודכן יותר מה- 11.11.20 (הקודם ששלחתי במייל ריכוז חומרים האחרון הייתה גרסה של ה- 29.10),  

    אך כבר במסגרתו יש מס' עדכונים נוספים מאתמול, בהתאם לתקנות שאושרו בכנסת, ושאמורים להיות מופצים בהקדם במסמך אורחות חיים מעודכן (ובמסמכים נוספים: אורחות חיים גני ילדים מתווה טיולים),

    ושיפורטו להלן:

    א. גני ילדים – גננות משלימות וסייעות משלימות – יתאפשר מעבר בין 4 גנים בלבד! (היה מותר עד 3 גנים).

    ב. כיתות א'-ב' – למידה בכיתה מלאה (ללא חלוקה לקבוצות) ומורה יכול ללמד תוך מעבר בין 3 קבוצות אורגניות קבועות.

    ג. כיתות ג'-ו' – למידה בחלוקה לקבוצות אורגניות של עד 20 תלמידים, כאשר מורה יכול ללמד תוך מעבר בין 4 קבוצות אורגניות קבועות.

    ד. אוורור כיתות – צוות המוסד ידאג לאוורר את מקום הפעילות באופן של פתיחת חלונות הכיתה, ככל האפשר בשני כיווני אוויר שונים (דלת וחלון), פעמיים לפחות בכל שיעור ובמשך כל זמן ההפסקות.
                            ניתן להפעיל מזגנים במוס"ח באופן מלא.

    ה. מורה לחינוך גופני –  יוכל ללמד קבוצות קבועות של תלמידים ללא הגבלה,  ובלבד שבכל העת יעטה מסכה, וישמור מרחק של 2 מ' לפחות בינו לבין התלמידים.

     ו. טיולים ופעילות חוץ – יעודכן המתווה הקיים בהקדם,  אשר יכלול אפשרות לליווי של מדריך, מאבטח וחובש בטיולי בתי ספר,  כאשר מדובר עדיין על טיולים חד יומיים בלבד!
                         (בגני ילדים לא ניתן עדיין לקיים טיולים יומיים מאחר וצריך מלווה לכל 5 ילדים,  ודבר זה לא אפשרי לאור כמות נוכחים חיצוניים שיהיו עם הילדים. מותר רק סיורים קצרים בסביבה הקרובה לגן).

6. צילום העברת שיעור בכיתה לטובת למידה משולבת במקביל (קבוצה בכיתה וקבוצה מרחוק) – מצ"ב מסמך נוהל הנחיות המשרד מה- 15.11.20.

7. בקרת המשרד במוסדות החינוך בסימן "קורונה" –לאחרונה המשרד ביצע פעילות בקרה, שהמיקוד שלה היה במילוי כללי "אורחות חיים" ובמימוש התקצוב שהוקצה לטובת "קול קורא ציוד מיגון" עבור
    תפקוד מוסדות החינוך.  להלן ממצאים ראשוניים עד כה שעלו בבקרת 300 בתי ספר חינוך מיוחד  ו- 254 גני ילדים במרחב הארץ:

    לאור ממצאים אלו,  עולה כי עדיין קיימת אי הקפדה מלאה על הנחיות הבריאות הנדרשות במוסדות החינוך,  דבר שעלול לגרום לאירועי קורונה נוספים והרחבת התחלואה במערכת החינוך.

    לכן,  מצ"ב שוב עבורכם ועבור מוסדות החינוך 2 כרטיסי מידע מנחים בנושא אמצעים וציוד מיגון והגיינה בבתי ספר ובגני הילדים.

8. חומרי הסברה (קאפות לבי"ס, ופוסטרים לגני ילדים)  מטעם פיקוד העורף – בימים אלו נציגי הדרכה ממחוזות דן ומרכז של פיקוד העורף, ייצרו עם הרשויות קשר לטובת אספקת חומרים אלו עבורכם,

    לטובת חלוקה במוסדות החינוך.     חומרים אלו הינם כחלק מהטעמת שירי הסברה בנושא הנחיות היגיינה שיושמעו במסגרת מערכת הצלצולים בבתי הספר

     (מילות השיר של הצלצול שיושמע כתובות על הקאפות המחולקות,   ויש גם מילות שיר עבור גני הילדים בפוסטרים):

אנא התעדכנותכם בחומרים,  והעברה לידיעת כלל מוסדות החינוך ובעלי תפקידים רלוונטיים.

תודה רבה,   שיהיה חורף בטוח ובריא,  וחנוכה שמח!!!

בכבוד רב,

חיים אטיאס ממונה (בטיחות ושעת חירום מחוזי) לשכת מחוז ת"א משרד החינוך

גלילה למעלה דילוג לתוכן